Broeikaseffect en de fiscale bijtelling voor leaseauto’s

Broeikaseffect en bijtelling

Waarom dit artikel?

Het broeikaseffect! Er is geen ontkomen meer aan: door onze massale CO2 uitstoot smelten de poolkappen. Hier is consensus over binnen de wetenschappelijke wereld. Echter, binnen de maatschappij is hier, naar mijn mening, te weinig aandacht voor.  Dit is mede omdat de financiële crisis alle andere aandachtsgebieden naar de achtergrond heeft gedrukt. Echter, als de huidige klimatologische ontwikkeling zich op deze manier voortzet, staat Nederland voor de helft onder water – en volgens mij is dat echt slecht voor de economie. Toch is het klimaat geen belangrijk onderdeel of speerpunt bij verkiezingen. Vreemd eigenlijk dat het “groene” aspect tot nu toe is voorbehouden aan linkse partijen.

Hoe doet Nederland het op dit moment? De Nederlandse bevolking stootte 165 mio ton CO2 uitstoot uit in 2012, net boven het niveau in het begin van de jaren 90.

Het fiscale beleid rondom leaseauto’s is er gelukkig wel op gericht om de CO2 uitstoot terug te dringen, in ieder geval tot en met 2015 voor leaseauto’s. De fiscus prikkelt de verkoop van zuinige auto’s door een lage fiscale bijtelling voor leaseauto’s en door een lagere BPM. Daarna bestaat de kans dat de fiscale bijtelling verdwijnt, omdat het de staatskas te veel kost. De verkoop van zuinige auto’s is echter wel bevorderd. Hierna volgt een uiteenzetting waarbij ik u een idee wil geven hoeveel CO2 uitstoot de autorijder in Nederland voor zijn rekening neemt en hoe doelmatig het fiscale beleid nu eigenlijk is.

Totale CO2 uitstoot in Nederland

Het verkeer en vervoer in Nederland zorgt voor ongeveer 20 % van de totale uitstoot. 40 tot 50 % van de uitstoot wordt veroorzaakt door de industrie (bron: emissie registratie CBS). Zie hieronder de grafiek met de trends met betrekking tot de CO2 uitstoot:

Emissie CO2 auto Nederland

Een conclusie die u hier uit mag trekken, is dat ook de industrie een flinke verbeterslag moet maken om de CO2 uitstoot echt significant terug te dringen.  Echter, met 20 procent is verkeer en vervoer nog steeds “grootvervuiler” en daarom is het belangrijk om in deze sector ook verbeteringen aan te brengen.

Binnen het Kyoto Protocol is Nederland verplicht tot CO2 reductie. Toegegeven, door meer gebruik te maken van hernieuwbare energie (windenergie, zonne-energie) heeft Nederland al een hele slag gemaakt. Het Kyoto doel voor 2012 was daarmee gehaald voor Nederland. Echter, momenteel gebruikt het verkeer nog voornamelijk fossiele brandstoffen – overschakelen op elektriciteit is daarom een must. Wat is daarbij eigenlijk het probleem? Waarom rijden we niet allemaal al elektrisch?

Waarom niet allemaal elektrisch rijden?

Bottomline: Elektrische auto’s zijn duur – met name de accu’s. De fiscus doet zijn best om het verschil in prijs tussen auto’s met een hoge CO2 uitstoot en elektrische auto’s te nivelleren. Echter, de prijzen zijn zo hoog dat het verschil (op dit moment) niet te compenseren is door fiscale maatregelen. Daarnaast is de actieradius van elektrische auto’s te beperkt en duurt het te lang voordat de auto’s zijn opgeladen. De oplossing zou een systeem van statiegeld op accu’s kunnen zijn. Bij de pompstations zouden de accu’s dan telkens vervangen kunnen worden, waardoor de wachttijden tot een acceptabel niveau worden gereduceerd. Op dit moment wordt de techniek voor accu’s in rappe schreden verbeterd. Wetenschappers zien op dit moment echter meer toekomst in hybride auto’s. Accu’s zijn namelijk zwaar. Auto’s met fossiele brandstoffen worden daarentegen steeds lichter naarmate de benzine op raakt. Lees meer over de techniek op de website van de ANWB.

Effectiviteit van overheidsbeleid

Het planbureau voor leefomgeving rapporteert dat het overheidsbeleid om zuinige auto’s te stimuleren (ingezet vanaf 2006) effectief is. Dit rapport bespreekt overigens de effecten van de differentiatie in de aanschafbelasting (BPM), echter dit beleid is ook doorgetrokken naar de fiscale bijtelling voor leaseauto’s.

Door dit overheidsbeleid is het aantal zuinige auto’s naar verwachting toegenomen. Echter, de afname van de CO2 uitstoot is minder dan verwacht. Dit komt enerzijds omdat de fabrieksopgave van het verbruik in de praktijk niet gehaald wordt. Anderzijds zijn er meer auto’s in Nederland dan de overheid aanvankelijk verwachtte.

Nederland is nu een van de koplopers in Europa op het gebied van auto’s. Waren in 2006 de middenklassers zoals de Peugeot 307 nog populair, nu zijn dat de kleine auto’s zoals de Volkswagen Polo en de Renault Twingo.

De overheid ondervindt nu het probleem dat de belastingopbrengsten tussen de 1,5 en de 2 miljard zijn afgenomen. Dit omdat de zuinige modellen, waar weinig belasting over wordt betaald, erg populair zijn geworden. Daarnaast zijn de verkopen van nieuwe auto’s door de crisis ook lager uitgevallen. De vergroening van het Nederlandse wagenpark staat daarom op gespannen voet met de overheidsinkomsten. Het blijft de vraag of de overheid het huidige fiscale beleid in de toekomst zal blijven volhouden. Persoonlijk hoop ik op een robuuster fiscaal stelsel, dat toch gericht is op het stimuleren van groene auto’s.

Het robuustere systeem zou bijvoorbeeld rekening kunnen houden met de CO2 uitstoot van de auto vanaf productie tot en met sloop – de zogenaamde cradle-to-grave methode. Op dit moment hanteert de fiscus echter de tank-to-wheel methode, namelijk puur gebaseerd op het benzine verbruik van de auto. Dit terwijl de CO2 uitstoot voor de productie ook aanzienlijk kunnen zijn. De cradle-to-grave methode is echter een veel complexere methode om daadwerkelijk in de praktijk te brengen.